Loading color scheme

Obchodní podmínky

Poskytovatel

Poskytovatelem rozvozu hotových jídel je společnost ERREST s.r.o. se sídlem Na Skřivanech 926, 460 15 Liberec-Starý Harcov, IČ 287 46 911

Registrace

Každý zákazník je povinen se do systému zaregistrovat a musí být poskytovatelem schválen. Dále postupuje dle pokynů a informací, které jsou dostupné na webových stránkách.

Objednávka

Objednávku si zákazník vytvoří prostřednictvím webových stránek www.errest.cz. Objednávku je možné realizovat nejpozději do 12,00 hod na příští den. V případě, že zákazník nemá přístup k internetu, obdrží jídelní lístek na příslušný týden od svého závozce a tomu pak předá svou objednávku (nejpozději do čtvrtka na další týden), která bude zanesena do systému. Každá provedená objednávka je závazná a zákazníkovi plyne povinnost ji uhradit i v případě, že následnou dodávku odmítne přijmout.

Termín a místo dodání

Poskytovatel rozváží hotová jídla do firem a domácností z kuchyní, které odpovídají rozvozovým trasám poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout závoz do místa, které by bylo příliš vzdálené od rozvozové trasy a bylo by ekonomicky nebo časově nepřijatelné.
Rozvoz jídel se provádí v pracovní dny (Po-Pá) od 8,30 do 13,30 hodin. Jídla jsou převážena v gastronádobách, jídlonosičích nebo zatavená v krabičkách. Pokud objednatel zvolí dodávku jídel v jídlonosičích, je povinen vlastnit 2 jídlonosiče. Každý musí být označen jmenovkou a za čistotu a hygienickou nezávadnost si sám odpovídá. V případě, že prázdný jídlonosič není předán závozci nebo není hygienický způsobilý, tak bude jídlo přepraveno v následujícím dnu v zatavených krabičkách, za které účtujeme navíc 5,- Kč za jídlo. Poskytovatel si vyhrazuje právo na zpožděný závoz z důvodu špatné dopravní situace, nehody, poruchy vozidla, špatného počasí nebo jiných nepředvídatelných okolností. Zákazník musí poskytovateli umožnit předání jim objednaných jídel na předem dohodnutém místě a stanoveném čase.

Ceny

Cena jídel je řešena individuálně s každým zákazníkem zvlášť. O její výši rozhoduje způsob přepravy a množství.

Platba

Platba za dodaná jídla se u firemních zákazníků provádí 1x měsíčně bezhotovostně na fakturu. Platba u ostatních zákazníků je vždy 1x týdně v pátek (na konci týdne, kdy probíhal závoz). Platba se provádí v českých korunách nebo stravenkami Sodexo Gastro Pass, Chéque Déjeuner nebo Ticket Restaurant. Na stravenky se nevrací. V případě opakovaných problémů s placením, může poskytovatel přerušit dovoz jídel zákazníkovi.

V Liberci 24.5.2018

Roman Kotyza v.r.
jednatel společnosti